Drobečková navigace

Úvod > Obec > Užitečné odkazy > Mikroregion Ivanovická brána

Mikroregion Ivanovická brána

Mikroregion Ivanovická brána

Oficiální název: Ivanovická brána, svazek obcí

Účel svazku: koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje tohoto regionu

Celkový počet obyvatel : 7 608 (stav 2006)

 

Pozvánky

Rozpočet

Kategorie:

  • ochrana životního prostředí v regionu
  • koordinace investičních akcí, čištění odpadních vod, rozvoj cestovního ruchu, propagace regionu, udržení a obnova lidových tradic, podpora kultury, sportu, tělovýchovy a jiných zájmových činností, koordinace sociálních služeb, zajišťování ochrany veřejného pořádku, majetku a bezpečnosti osob, včetně požární ochrany a integrovaného záchranného systému
  • koordinace územních plánů, školství, zdravotnictví, veřejné dopravy
  • podpora podnikání v regionu a dalších činností nezbytných pro rozvoj regionu

Logo Ivanovicka brana

Právní forma: svazek obcí dle § 47 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Založení: 24. 3. 2004

Předseda: Vojtěch Baláš

Orgány svazku obcí jsou: valná hromada, správní rada a dozorčí rada

Sídlo: Městský úřad Ivanovice na Hané, Palackého nám. 796, Ivanovice na Hané 683 23, mesto@ivanovicenahane.cz

1.  Město Ivanovice na Hané

2.  Obec Dětkovice

Mapa mikroregionu Ivanovická brána3.  Obec Hoštice-Heroltice

4.  Obec Křižanovice u Vyškova

5.  Obec Medlovice

6.  Obec Moravské Málkovice

7.  Obec Orlovice

8.  Obec Prusy – Boškůvky

9.  Obec Rybníček

10. Městys Švábenice

11. Obec Topolany

12. Obec Vážany

Sdružené město: Město Ivanovice na Hané s místní částí Chvalkovice na Hané.

Charakteristika krajiny

V jižní části národopisné oblasti Haná, východně od města Vyškova, se rozprostírá mikroregion Ivanovická brána. Sídlem svazku obcí jsou Ivanovice na Hané.

Cedule mikroregionu Ivanovická bránaTato krajina je od nepaměti spojována s přívlastkem úrodná, začíná se však také prosazovat
jako turisticky zajímavá. Centrem oblasti a sídlem mikroregionu jsou nejníže položené Ivanovice na Hané. Na pozvednutí území měl v minulosti velkou zásluhu rytířský řád johanitů a rod pánů ze Švábenic. Na přelomu 13. a 14. století nechali johanité vystavět velký hrad v Orlovicích, na místě staršího pravěkého hradiska. Zbytky mohutného hradního příkopu jsou patrné dodnes a z místa je nádherný výhled do celého kraje. K historickým památkám mikroregionu patří kostel sv. Ondřeje v Ivanovicích n.H. s barokní podobou z roku 1503-1536, ivanovický renesanční zámek z roku 1608 (původně středověká tvrz z r. 1486) a sousoší sv. Floriána z r. 1721. Dominantou mikroregionu je kostel sv. archanděla Michaela z roku 1718 ve Švábenicích, který vévodí širokému okolí. Zajímavou architekturu má i zámeček a kostel sv. Ferdinanda z 19. století ve Chvalkovicích n.H.
Oba dva zámky jsou však veřejnosti nepřístupné.

Cedule mikroregionu Ivanovická bránaV průběhu věků bylo na území dnešního mikroregionu vybudováno množství hodnotných objektů. Nejedná se však jen o křesťanské kostely, které dotvářejí typické siluety obcí, ale i krásné kapličky, zvonice, boží muka, sochy a kříže rozptýlené v krajině. Setkáme se zde i s lidovou architekturou, kterou nám přibližuje několik dochovaných objektů. Svéráznou tvář této krajiny doplňují rybníky a studánky. Najdete zde i památné stromy. Mezi nejvýznamnější patří trnovník akát v Ivanovicích na Hané a dub u Švábenic. Staří akátu, který roste v městském parku je přibližně 340 let a patří mezi nejstarší dosud zachované stromy tohoto druhu na Moravě. Mohutný dub, který je vzdálen od obce Švábenice 3 km v prostoru tzv.
„Za Hájem“ při asfaltové polní silnici ze Švábenic do osady Zdravá Voda je stár asi 250 let.

Strom mikroregionu 2005 - Dub letní u Švábenic postoupil mezi 12 finalistů celostátního kola ankety "Strom roku české republiky 2006"

Za pozornost návštěvníka v mikroregionu stojí i Obecní vlastivědné muzeum a Kostelní muzeum ve Švábenicích a stálá expozice historických zemědělských strojů v Hošticích-Herolticích.