Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Czech POINT

Czech Point

Od 1. 1. 2009 na Úřadu obce Topolany je občanům k dispozici tzv. CzechPoint - kontaktní místo, které poskytuje možnost získat na počkání výpis ze čtyř základních registrů: katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a rejstříku trestů. Od 1.1.2009 s možností získání výpisu z bodového hodnocení řidiče, tedy o možnost zjištění počtu bodů udělených za dopravní přestupky. Cílem projektu je zjednodušit občanům úkony, které musí vykonávat vůči státu a usnadnit široké veřejnosti komunikaci se státní správou.
Informace k projektu Czech POINT

Jedná se o kontaktní místo, které umožňuje získat na počkání ověřené výpisy z následujících registrů:
Ověřené výpisy z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku
Správní poplatky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
Ověřené výpisy z Katastru nemovitostí (výstupy mapových listů zatím možné nejsou)
Správní poplatky: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
Ověřené výpisy z Rejstříku trestů
Správní poplatky: 50,- Kč za celý výpis.

Pro vystavení dokumentů je nutné, aby žadatel znal:
u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.
u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné nebo list vlastnictví.
u rejstříku trestů je nutný platný občanský nebo cestovní pas žadatele.

Ověřené výstupy jsou vydávány na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.

Nově lze od 1.1. 2009 získat např.:
Výpis bodového hodnocení řidiče, který umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

Další informace o projektu na jeho domovské stránce http://www.czechpoint.cz/.