Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace - publicita

Dotace 2024

img20240710_13362594.jpg

Dotace 2023              

jihomoravský kraj.png

V letošním roce získala obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2023" ve výši 100 000,-Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.

Z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023 získala obec dotaci ve výši 153 000,-Kč na realizaci akce " Společenské centrum - zhotovení fasády ".

Obec získala dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2023. Jihomoravský kraj podpořil projekt Podpora komunitního života v obci Topolany částkou 31.000,- Kč.

Z dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023 získala obec dotaci ve výši 25 200,-Kč na projekt "Ošetření stromů v katastru obce Topolany".

 

 

Dotace 2022

img20221109_11322970.jpg


 

 

jihomoravský kraj.png

Dotace 2022

Z dotačního programu Dotace obcím na zpracování územních plánů 2022 získala obec dotaci ve výši 135 000,-Kč na realizaci Změny č.1 ÚP Topolany

Z dotačního programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022 získala obec dotaci ve výši 20 000,-Kč na realizaci akce " Oprava střechy Boží muky u Lukového potoka".

Obec získala dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí" pro rok 2022. Jihomoravský kraj podpořil projekt Meziobecní sousedská slavnost  částkou 32.000,- Kč.

Z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022 získala naše obec dotaci ve výši 100 000,- Kč na „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“. Zásahová jednotka obce byla vybavena novou motorovou stříkačkou.

V roce 2022 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 65.000,- Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.

 

Dotace 2021

V rámci dotačního programu "Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021" byla obci poskytnuta dotace na akci "Oprava památky místního významu Boží muka u Lukového potoka" ve výši 38 000,- Kč.

V rámci  dotačního programu "Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021" získala naše obec dotaci na projekt "Výsadba stromů a keřů v extravilánu obce". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 26 675,- Kč.

V roce 2021 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 66.000,- Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.

V roce 2021 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021" na akci Obnova úředních desek - vitrín ve výši 33.000,- Kč.jihomoravský kraj.png

Dotace 2020

V roce 2020 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje  - dotační program "Podpora provozu venkovských prodej

JMK logo.jpg

en v Jihomoravském kraji pro rok 2020" ve výši 70 000,- Kč na realizaci akce - Zabezpečení

 provozu prodejny. Obec Topolany poskytla částku ve stejné výši z vlastních finančních prostředků.

 

jihomoravský krajDotace 2019

V roce 2019 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 70.000,- Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.

Z dotačního programu v oblasti vodního hospodářství„ Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství“ získala obec Topolany dotaci ve výši 557 500,- Kč na realizaci akce „ Prodloužení vodovodu RD č.p. 109 a 135 Topolany“. 

Z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 získala naše obec pro rok 2019 dotaci ve výši 24 000,- Kč na „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“.

Dotace 2018

jihomoravský krajV roce 2018 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2018". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 63.000,- Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.

V roce 2018 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu " Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2018"na dokončení vnitřních úprav společenského centra. Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou ve výši 250.000,- Kč. Další náklady týkající se tohoto projektu přesahující poskytnutou částku hradila obec z vlastních finančních prostředků.

jihomoravský krajV roce 2018 získala naše obec individuální dotaci z JMK na realizaci projektu " Úpravy bývalé hospodářské budovy na víceúčelové společenské centrum" ve výši 50 000,-Kč. Finanční prostředky byly použity na dodávku a stavební montáž oken a vchodových dveří. Další náklady týkající se tohoto projektu přesahující poskytnutou částku hradila obec z vlastních finančních prostředků.

V roce 2018 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK" na rozšíření vodovodního řadu v obci.  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou ve výši 342 891,10 Kč. Další náklady týkající se tohoto projektu přesahující poskytnutou částku hradila obec z vlastních finančních prostředků.

Dotace 2017

V roce 2017 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 ve výši 26 742,10 Kč na akci "Pořízení věcných prostředků dle přílohy č. 3 dotačního programu".JK_poz.jpg

Dotace 2016jihomoravský kraj

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Vnitřní úprava vozidel, nákup ostatních věcných prostředků".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 40.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.599,- Kč.