Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

 

1 - opatření obecné povahy k vydání Změny č. 1 ÚPO Topolany Stáhnout
2 - výkres základního členění území Stáhnout
3 - hlavní výkres, koncepce uspořádání Stáhnout
4 - koncepce dopravy Stáhnout
5 - energetika a spoje Stáhnout
6 - vodní hospodářství Stáhnout
7 - veřejně prospěšné stavby a opatření Stáhnout
8 - odůvodnění, širší vztahy Stáhnout
9 - odůvodnění, koordinační výkres Stáhnout
10 - odůvodnění, výřez koordinačního výkresu Stáhnout
11 - odůvodnění, výkres záborů ZPF Stáhnout