Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky,zákony a dokumenty

Vyhlášky, zákony

Obecní vyhlášky a řády- aktuální

název

účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   01.01.2022 
Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství    01.01.2022 
Řád veřejného pohřebiště obce Topolany 26.05.2020

Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcích obce Topolany

01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 1/2019

12.07.2019
Kanalizační řád obce Topolany 24.04.2019
Tržní řád č.1/2018  15.02.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o obecních symbolech 13.01.2006

Program rozvoje obce Topolany na období 2018-2024.pdf

Jednací řád zastupitelstva obce Topolany

Pasport místních komunikací.pdf

Topolany-MK.pdf

Sbírka právních předpisů

 

Obecní vyhlášky a řády- archiv

název

účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 01.01.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy...

01.01.2008

Tržní řád č.1/2017 obec Topolany

04.07.2017

Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 1/2016

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích

01.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích 01.01.2011
Řád veřejného pohřebiště  25.06.2002

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon