Drobečková navigace

Úvod > Obec > Knihovna

Knihovna Topolany

Místní knihovna v Topolanech je součástí obecního úřadu a plní funkci základní knihovny. Funkci knihovnice zastává Jaroslava Sedláčková.

Jako veřejná knihovna byla založena v roce 1885. V knihovně je veden výpůjční protokol sáčkový. V roce 2004 knihovna měla 2520 knižních titulů a bylo zakoupeno 22 knih. V knihovně je možné si zapůjčit i periodika - tj. časopisy - Květy, Vlasta a Zdraví.

Doplňování knižního fondu je zabezpečeno smlouvou s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. Ve spolupráci s touto knihovnou byl vytvořen tzv. "výměnný fond", tento soubor v počtu max. 50 se půjčuje 2x do roka.

Knihovna má nyní 21 členů, z toho 4 děti do 15-ti let.

Od 1.1.2004 je v naší knihovně veřejný internet, který je po dobu 3 let zdarma.

Knihovna
V témže roce byl internet využit 150 návštěvami. Zájem se postupně zvyšuje a občané využívají i možnosti kopírování různých dokumentů. Lze i pomocí on-line katalogu si rezervovat knihy v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. (zastaralé info, čekám aktuální informace od paní knihovnice)

Výpůjční  doba:

Pondělí:     16:00 - 18:00 hod

Středa:       16:00 - 18:00 hod

E-mail: Knihovna.Topolany@seznam.cz

Knihovnice: Jaroslava Sedláčková

Online katalog knih v knihovně Topolany:

Zde se můžete podívat jakými knihami disponuje knihovna Topolany. Knihy jsou vedeny v elektronickém systému knihovny Karla Dvořáčka (KKD) ve Vyškově na který je naše knihovna napojena. Pokud by jste si chtěli půjčit knihu, která v našem seznamu není a nachází se v samotném online katalogu KKD ve Vyškově můžete kontaktovat paní knihovnici a knihovna v Topolanech Vám knihu zarezervuje pomocí knihovnického systému, který je v naší knihovně.

Knihovní řád
Provozní řád internetu
Ceník služeb - Ceník služeb knihovny

Řád výměnného fondu - Výpujční řád výměnného fondu Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově.