Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Obecní úřad Topolany umožňuje občanům učinit podání v elektronické podobě přes tzv. elektronickou podatelnu.

E-mailové kontakty:

Adresa pro příjem zpráv podepsaných ověřeným elektronickým podpisem: obec@obectopolany.cz
Adresa pro příjem zpráv bez elektronického podpisu: obec@obectopolany.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Topolany.

Písemný kontakt:

Obecní úřad Topolany
Topolany 51
682 01 Vyškov

Telefonní kontakt:

Tel: 517 362 508
Fax: 517 362 508

Kontakt pro příjem datových zpráv na technických nosičích:

Podatelna Obecního úřadu Topolany, Topolany 51. Nosič můžete doručit v době po.,st., od 8:00 do 12.00 a od 13:00  do 17:00 hod.,. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje zaslání této zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu:

Potvrzení doručení datové zprávy Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně OÚ Topolany

obec@obectopolany.cz
Přesný čas přijetí, datum
Identifikátor dokumentu.
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance OÚ Topolany
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Elektronické zprávy se přijímají každé pondělí, pokud vyjde na pondělí den pracovního klidu, tak se zprávy přijímají až následující pracovní den. Elektronické zprávy se přijímají bez příloh. Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den následující po dni doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána nebo na adresu výslovně požadovanou odesílatelem. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech : doc,rtf,txt,htm,xls,pdf,jpg,gif,tif,bmp.
Akceptovatelný technický nosič: disketa "3,5" a CD-ROM. V případě pochybnosti vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám sdělíme, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: obec@obectopolany.cz

  

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č.71/1967 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz. výše.

Stížnosti

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č.150/1958 Ú.I. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Odkazy

Vše o e-podpisu najdete na webu Ministerstva informatiky.

Informace

V případě nejasností ohledně provozu e-podatelny pro veřejnost, je možno směřovat i
telefonické dotazy na číslo: 517 362 508

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů