Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky v obci > SDH Topolany

SDH Topolany

Znak SDH Topolany Sbor byl založen 27. března 1893. Byl založen společně mezi obcemi Topolany a Křižanovice. Prvním starostou byl Provazník Matouš a velitelem pan Keller, členská základna čítala 31 členů.

Podle nařízení tehdejších úřadů měla každá obec v roce 1938 zřídit vlastní družstvo civilní protiletecké ochrany. Toto nařízení vedlo obecní radu v Křižanovicích k rozhodnutí vytvořit v obci vlastní sbor dobrovolných hasičů a tím i splnit nařízení o družstvech civilní ochrany. Po více než čtyřiceti letech společné práce obcí Křižanovice a Topolany ve společném sboru dobrovolných hasičů dochází k rozdělení tohoto sboru a jeho majetku a v Křižanovicích vzniká sbor nový. A tak v červenci roku 1938 byly ustaveny dva nové samostatné hasičské sbory v Topolanech a v Křižanovicích.

V současnosti má sbor 38 členů, z toho 31 mužů a 7 žen. Starostou sboru je Jaromír Slezák a velitelem sboru je již dlouhá léta Vladimír Hudeček. Funkci jednatele zastává od začátku roku 2010 Květoslav Hudeček.

V roce 2008 jsme oslavili 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Topolanech. Fotogalerie

Hasičská zbrojniceV současnosti je sbor velice aktivní, byla předělána a zrekonstruována hasičská zbrojnice, požární sport je na absolutním vrcholu, bylo zakoupeno a zrenovováno vozidlo AVIA, pravidelně se provádí různé brigády, námětové cvičení, společenské akce v obci atd. Všechny akce a dění v SDH topolanech je pravidelně shrnuto ve výročních zprávách, které se přednášejí na výročních schůzích.

Na konci roku 2008 se začali po několikaleté pauze scházet mladí hasiči. Jejich vedoucí se stala Mgr. Marie Kudličková, učitelka 1. stupně ZŠ, která ten stejný rok úspěšně absolvovala zkoušky pro vedoucí  mládeže. V současné době má oddíl 14 členů a těší se velkému zájmu.

Hlavní poslání hasičů chránit majetek a zdraví občanů se projevuje nejvíce v Jednotce požární ochrany obce Topolany, která má nyní 12 členů. Pravidelně se zúčastňuje námětových cvičení i případných zásahů.

V letech 2009 a 2010 se ve Velké ceně okresu Vyškov v požárním útoku umístil sbor celkově na 1. místě. Sbor také vyhrál na V. celorepublikovém srazu hasičstva s výstavou hasičské techniky v Litoměřicích 2010 soutěž o nejlepší stránky sborů dobrovolných hasičů v České Republice.

Odkaz na stránky SDH Topolany www.sdhtopolany.cz