Obec Topolany

Topolany patří do dřívějšího okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov. Obec Topolany se rozkládá asi čtyři kilometry východně od Vyškova. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 350 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici víceúčelové hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, společenské centrum, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnice Topolany leží v průměrné výšce 234 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349. Celková katastrální plocha obce je 451 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátjedna procent.
obrazek