Aktuality

23. 11. 2019
7. 12. 2019
13. 12. 2019
16. 11. 2019

Hlášení rozhlasu

4. 11. 2019
5. 11. 2019
29. 11. 2019
30. 10. 2019

topolany.jpg

Obec Topolany

Topolany patří do dřívějšího okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov. Obec Topolany se rozkládá asi čtyři kilometry východně od Vyškova. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 300 obyvatel.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.

Vesnice Topolany leží v průměrné výšce 234 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349. Celková katastrání plocha obce je 451 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátjedna procent.

Obec náleží do Mikroregionu Ivanovická brána, svazek obcí

jihomoravsky.png

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Vnitřní úprava vozidel, nákup ostatních věcných prostředků".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 40.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.599,- Kč.

V roce 2018 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2018". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 63.000,- Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.

V roce 2018 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu " Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2018"na dokončení vnitřních úprav společenského centra. Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou ve výši 250.000,- Kč. Další náklady týkající se tohoto projektu přesahující poskytnutou částku hradila obec z vlastních finančních prostředků.

V roce 2018 získala naše obec individuální dotaci z JMK na realizaci projektu " Úpravy bývalé hospodářské budovy na víceúčelové společenské centrum" ve výši 50 000,-Kč. Finanční prostředky byly použity na dodávku a stavební montáž oken a vchodových dveří. Další náklady týkající se tohoto projektu přesahující poskytnutou částku hradila obec z vlastních finančních prostředků.

V roce 2018 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK" na rozšíření vodovodního řadu v obci.  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou ve výši 342 891,10 Kč. Další náklady týkající se tohoto projektu přesahující poskytnutou částku hradila obec z vlastních finančních prostředků.

V roce 2019 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - dotační program "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019". Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 70.000,- Kč. Obec poskytla z vlastních finančních prostředků částku ve stejné výši.