Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet obce

Rozpočet obce Topolany

Rozklikávací rozpočet

rr_smallbanner_text.png

 

Rozpočtová opatření roku 2024

Rozpočtové opatření č. 4/ 2024

Rozpočtové opatření č. 3/ 2024

Rozpočtové opatření č. 2/ 2024

Rozpočtové opatření č. 1/ 2024

 

 

Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025- 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025- 2026

 

Rozpočtová opatření roku 2023

Rozpočtové opatření č. 11/2023

Rozpočtové opatření č. 10/2023

Rozpočtové opatření č. 9/2023

Rozpočtové opatření č. 8/2023

Rozpočtové opatření č. 7/2023

Rozpočtové opatření č. 6/2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

 

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2023

 

Rozpočtová opatření rok 2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

 

Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022

 

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2022

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023- 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024

 

Rozpočtová opatření rok 2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021

 

Rozpočtová opatření rok 2020

Rozpočtové opatření č. 11/2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021- 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Schválený rozpočet na rok 2020

Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpočtová opatření rok 2019

Rozpočtové opatření č. 13/2019

Rozpočtové opatření č.12/2019

Rozpočtové opatření č. 11/2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

 

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020- 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020- 2022

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozpočtová opatření rok 2018

Rozpočtové opatření č. 11/2018

Rozpočtové opatření č. 10/2018

 Rozpočtové opatření č. 9/2018

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 2,3,4/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet 2018- příjmy

Schválený rozpočet 2018- výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu 2018- příjmy

Návrh rozpočtu 2018- výdaje

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019- 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření.pdf

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2, 3,/2017.pdf

Střednědobý rozpočtový výhled, rozpočtové opatření..pdf

Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolany na období 2018 - 2019.pdf

rozpočtový výhled.pdf

2017

Schválený rozpočet obce Topolany 2017.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2017

prijmy.jpg

vydaje.jpg

2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 příjmy.xlsx

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 výdaje.xlsx

2015

Závěrečný účet obce

Rozpočet 2014

Rozpocet 2014.pdf

Rozpocet 2014 prijmy.pdf 

 

Schválený rozpočet na rok 2013

Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy
1 111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 535 800
1 112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 17 200
1 113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 58 200
1 121 Dań z příjmu právnických osob  538 000
1 122 Dań z příjmu právnických osob za obce 37 500
1 211 Daň z přidané hodnoty 1 124 300
1 340 Poplatek za komunální odpad 122 900
1 341 Poplatek ze psů 9 900
1 351 Odvod z výtěžku provozování loterií 5 000
1 361 Správní poplatky 500
1 511 Daně z nemovitosti 430 000
  DAŇOVÉ PŘÍJMY                (součet za třídu 1) 2 879 300
2 131 Pronájem pozemků 32 400
2 111 Odvádění odpadních vod 12 100
2 111 Předplatné Zpravodaje obce 1 400
2 111 Pohřebnictví 16 800
2 111 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 8 000
2 132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 147 200
2 141 Příjmy z úroků 10 000
  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY            (součet za třídu 2) 227 900
4 111 Neinvest.dotace - volba prezidenta ČR 23 000
4 112 Dotace z KÚJMK v rámci SPV 57 500
4 116 Dotace z úřadu práce 88 000
  PŘIJATÉ DOTACE  168 500
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 2 871 700
  C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í 2 871 700
  PŘÍJMY CELKEM: 6 147 400

 

 

Výdaje  Kč
1014  Zemědělství - deratizace 8 000
2212 Silnice 80 000
2219  Doprava - ostatní záležitosti pozem.komunikací 55 900
2221  Doprava - dopravní obslužnost 15 900
2310  Vodní hospodářství - pitná voda 1 700 000
2321  Vodní hospodářství - vypouštění odpadních vod 29 000
2333  Úprava drobných vodních toků 25 000
3314  Kultura - knihovna 54 300
3319  Kultura - vedení obecní kroniky 4 800
3326  Ochrana památek 55 000
3341  Sdělovací prostředky - místní rozhlas 7 000
3349  Sdělovací prostředky - místní zpravodaj 2 900
3399  Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce 53 300
3412  Tělovýchova - dětské hřiště 6 400
3419  Tělovýchova - ostatní činnost 29 000
3429  Ostatní zájmová činnost 1 500
3631  Komunální služby - veřejné osvětlení 375 000
3632  Komunální služby - pohřebnictví 18 000
3639  Komunální služby a územní rozvoj 1 969 300
3721  Nakládání s odpady - nebezpečný odpad 8 000
3722  Nakládání s odpady - komunální odpad 150 000
3745  Ochrana přírody - péče o veřejnou zeleň 73 300
4312  Sociální služby  3 000
4329  Sociální péče  2 200
4349  Ostatní sociální péče  24 000
5212  Ochrana obyvatel 50 000
5512  Požární ochrana 132 200
6112  Zastupitelstvo obce 320 000
6118 Volba prezidenta ČR 23 000
6171  Činnost místní správy 815 200
6310  Finanční operace - bankovní poplatky 10 000
6399  Ostatní finanční operace 37 500
6402 Finanční vypořádání minulých let-volby vratka 8 700
VÝDAJE  CELKEM: 6 147 400

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2012

Rozpočet 2012.pdf