Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Svoz komunálního odpadu v naší obci v roce 2021 probíhá 1x za 14 dní lichý týden v pátek.

IDS JMK - aktualizovaný jízdní řád linka č. 752 platný od 1. 5. 2021 do 11. 12. 2021: 752.pdf

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021: pondělí a středa 8 - 12 hod. a 13 - 16 hod.

 

ZTRÁTY A NÁLEZY: Byly nalezeny hodinky. Majitel si je může vyzvednout v kanceláři OÚ

Zábavné odpoledne

Datum konání: 5. 6. 2021

FARMA WEB.PNG


Publikováno 1. 6. 2021 14:14

Místní knihovna - Hrátky s pamětí

Datum konání: 4. 8. 2021

Topolany.jpg


Publikováno 19. 5. 2021 17:00

Setkání seniorů

Datum konání: 11. 6. 2021

Obec Topolany Vás srdečně zve na setkání seniorů.

Setkání seniorů

Setkání seniorů.png


Publikováno 19. 5. 2021 12:06

Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

Datum konání: 15. 5. 2021

RESPONO a.s. ve spolupráci s OÚ pro Vás zajistili sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Uskuteční se v sobotu 15. 5. 2021 u obecního úřadu v době od 13:15 - 13:45 hod.

Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnosti!


Publikováno 6. 5. 2021 8:20

MAS Vyškovsko

Vážená paní, vážený pane,
blíží se nové programové období 2021-2027 a s ním i příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tato Strategie bude založena na záměrech sesbíraných přímo z území (od obcí, neziskových organizací, podnikatelů, příspěvkových organizací a dalších potenciálních žadatelů) a na problémech a potřebách území, které je nutné řešit. Do Strategie bude tedy nutné projednat požadavky z našeho území, aby plán přesně odpovídal jeho potřebám.

 • Dotazníky ke zjištění problémů a potřeb z území
Abychom zjistili potřeby a požadavky území, vytvořili jsme tři krátké dotazníky. Vyberte si dotazník, který je určený právě pro Vás a vyplňte jej, prosím. Dotazníky prozatím spuštěny do 9.5.2021.

Dotazník pro obyvatele ZDE

Dotazník pro podnikatele ZDE

Dotazník pro NNO ZDE


Publikováno 28. 4. 2021 9:50

Očkovací centrum Vyškov-sportovní hala při ŽŠ Purkyňova

Očkovací místo COVID-19  Nemocnice Vyškov p.o. bude fungovat pouze do 25. dubna!  Od 26. dubna 2021 dojde ke změně lokality očkovacího centra a bude fungovat pouze ve sportovní hale při ZŠ Purkyňova!!!

 • Zájemci o očkování se mohou registrovat na internetové adrese https://registrace.mzcr.cz mohou s registrací pomoci jejich rodinní příslušníci, praktičtí lékaři či linka pomoci 1221.
 • Klienti, kteří mají provedenou registraci v Centrálním rezervačním systému, si mohou po obdržení 2. kódu  rezervovat termín na očkování.                           V současné době se mohou rezervovat senioři 70+, zdravotníci a učiteléDalší prioritní skupinou jsou mladší chronicky nemocní pacienti, kteří obdrží přístupové heslo od svého praktického či odborného lékaře, kteří posoudí jejich aktuální stav a indikaci k očkování.  !!!! Očkovací centrum přístupová  hesla neposkytuje, ani není oprávněno posuzovat, ať už přímo či telefonicky, indikaci k očkování. V případě rezervace chronicky nemocného pacienta k očkování je nutné přinést s sebou doporučení praktického či odborného lékaře nebo poslední lékařskou zprávu dokládající váš zdravotní stav a indikaci k očkování. Bez těchto dokladů nemusíme očkování akceptovat.

 • Postupně, tak jak se budou navyšovat dodávky vakcín, budeme navyšovat i počet rezervačních termínů. 

 • Očkovací místo je umístěno v prostorách I. chirurgického oddělení v levém křídle hlavní budovy, 2.patro. Pro zájemce o očkování bude vyhrazeno parkoviště za budovou polikliniky (pravá strana parkoviště). Pro přístup do prostor očkovacího místa bude otevřeno schodiště a zprovozněn výtah s přímým vstupem z venkovního prostoru v místě „kruhového objezdu sanitních vozů“, vlevo od vchodu do suterénu nemocnice.  Přístup bude zvýrazněn označením „Očkovací centrum“. Z prostorových důvodů prosíme doprovod maximálně jednou osobou. 
 • Dle informací České vakcinologické společnosti se při omezené dostupnosti vakcíny doporučuje odložit očkování osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a očkování zahájit nejdříve za 3-6 měsíců po ukončení izolace, v případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky je doporučeno odložení aplikace druhé dávky o 6 měsíců po ukončení izolace. Toto doporučení je zdůvodněno tím, že ačkoliv doba imunity po prodělaném onemocnění může být různá, symptomatická reinfekce Covid-19 během 3-6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Doporučení je vydáno jako snaha o prioritizaci očkování pro osoby s vyšším rizikem možné nákazy. U osob ve vysokém riziku je možno očkování provést standardně, nejdříve 7-14 dnů po ukončení izolace.Prosíme všechny zájemce o očkování, aby dodržovali čas rezervace. Není nutné chodit s velkým předstihem, docházelo by ke zbytečnému hromadění většího počtu osob. Očkování bude provedeno pouze osobám, které jsou řádně zaregistrovány v centrálním rezervačním systému podle zarezervovaného data a času.
 • Pokud se léčíte se závažným chronickým onemocněním (autoimunitní choroby, porucha imunity, epilepsie, onkologické onemocnění, atd.), poraďte se o vhodnosti očkování se svým ošetřujícím lékařem.
 • Před první návštěvou očkovacího centra si podle svých možností vytiskněte a vyplňte Informovaný souhlas s očkováním zde a Dotazník před očkováním zde.  Dokumenty eventuálně vyplňte ve spolupráci s vaším praktickým lékařem či příbuznými – urychlíte tím celý proces očkování. Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, budou Vám poskytnuty na místě. Přečtěte si také detailní informaci o možných nežádoucích účincích po podání očkovací látky zde volat. 
 • Ve sporných případech můžete být vyzváni k předložení potvrzující sms nebo potvrzujícího mailu z rezervačního systému.             

 • Nezapomeňte si vzít kartičku pojišťovny, občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. V indikovaných případech můžeme ocenit i údaje z vaší domácí zdravotní dokumentace a soupis chronicky užívaných léků.
 • Před očkováním se můžete dle vašich zvyklostí lehce najíst, napít i užít běžně užívané léky.
 • Oblékněte si na sebe oděv, který se dá snadno rozepnout nebo svléknout -  rozepínací svršky, triko s krátkým rukávem
 • V areálu nemocnice, i po celou dobu pobytu v očkovacím centru, mějte zakryté dýchací cesty, dodržujte hygienická pravidla a rozestupy.
 • Po vstupu do budovy vyhledejte registraci klientů a zaregistrujte se k očkování.
 • Dále se řiďte pokyny personálu.
 • Lékař v očkovací ambulanci zkontroluje indikaci k očkování, vyhodnotí dotazník, poučí Vás o výkonu, podepíše s Vámi souhlas s očkováním. Sestra následně aplikuje očkovací látku.
 • Po očkování vyčkáte 30 min. v čekárně kvůli možným nežádoucím účinkům očkování (bližší informace najdete v informovaném souhlasu), následně po kontrole, poučení a vydání zprávy budete moci odejít.
 • Termín aplikace 2. dávky je Vám automaticky přidělen v systému Reservatic.
 • Součástí očkování je založení dokumentace v nemocničním informačním systému, záznam o očkování v systému ISIN a po přeočkování 2. dávkou vydání Certifikátu o očkování proti nemoci COVID-19. Tisk certifikátu po 2. dávce vakcíny bude proveden pouze na vyžádání, standardně je zasílán na osobní e-mail pacienta, pokud je k dispozici (k přístupu k certifikátu bude potřeba heslo, zaslané formou SMS), Očkovaný rovněž může využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat a aktualizovat údaje v něm uvedené, stáhnout a vytisknout -  tento způsob přihlášení lze využít v případě, že jste absolvovali očkování a uvedli číslo mobilního telefonu, přihlášení je přes jednorázový sms kód, budete také potřebovat rodné číslo a číslo občanského průkazu. 
 • Odhadovaný čas celého procesu očkování je 1 hodina.

 

V případě, že rodinní příslušníci mají rezervaci k očkování na různou hodinu, ale v jednom dni, mohou se k očkování dostavit společně, nejlépe na první čas.

Informace-pro-ockovane-.pdf

dotaznikCOVIDockovani-defin..pdf

očkovací centrum Vyškov.pdf


Publikováno 16. 4. 2021 10:22

Zápis dětí do Mateřské školy Vážany

Datum konání: 3. 5. 2021 - 12. 5. 2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

zápis.jpg

 

Ředitelka Mateřské školy VÁŽANY, okres Vyškov, příspěvková organizace v souladu s §34 zákona č.561/2004 Sb. oznamuje, že zápis   do mateřské školy na školní rok 2021 - 2022 proběhne v termínu                   

od 3.5.2021 – 12.5.2021

Potřebné dokumenty k vyplnění je možné si vyzvednout v MŠ   po telefonické domluvě (608253820) od 13.4.2021 - 23.4.2021 nebo si přihlášku vytisknout z webových stránek www.msvazany.cz ve složce Dokumenty.

K zápisu přinést:

·       Řádně vyplněnou  - Žádost o přijetí dítěte

                             - Evidenční list – doplněný potvrzením dětského lékaře o řádném očkování dítěte

·       Rodný list dítěte formou prosté kopie

·       Možnosti podání žádosti:

-         Osobní podání v době od 3.5.2021 – 12.5.2021 po telefonické domluvě (608 253 820)

-         Pošlete poštou na adresu mateřské školy

-         Odešlete do datové schránky mateřské školy – eprk3jw

Na základě rozhodnutí MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19, bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

Při obdržení žádosti vám bude přiděleno registrační číslo.

V případě dotazů či nejasností volejte na výše uvedené číslo.


Publikováno 12. 4. 2021 11:56

Zápis do 1. ročníku ZŠ Moravské prusy

Datum konání: 8. 4. 2021 - 22. 4. 2021

OZNÁMENÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace podle §46 a v souladu s §36 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

 

Zápis do 1. ročníku

 

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace

se uskuteční

 

od 8. - 22. dubna 2021
 

Na základě opatření MŠMT, vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, bude zápis probíhat
bez osobní přítomnosti dětí.

 

Rodiče si žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou vyzvednout při běžném provozu ve škole (do16,00h) nebo školce, či stáhnout na webových stránkách školy ve složce “Pro rodiče“ – „Dokumenty ke stažení“ (zde i zápisový lístek). Kritéria pro přijetí a podrobnosti k organizaci včetně aktuálního změn najdete ve složce „ Informace k zápisu do 1. ročníku.“

K žádosti je třeba doložit prostou kopii rodného listu dítěte a vyplněný zápisový lístek.

Doručení je možné následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – mejmpyw
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zsprusy@seznam.cz)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobní podání ve škole
 • pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží

 

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka


Publikováno 6. 4. 2021 13:57

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu

Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 11. dubna 2021

sb057-21.pdf


Publikováno 29. 3. 2021 10:09

Hledání jara

Hledání jara.png


Publikováno 22. 3. 2021 11:09