Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


POPLATKY NA ROK 2023
Oznamujeme občanům, že od 13. března do 22. března 2023  se budou vybírat poplatky v hotovosti za svoz komunálního odpadu 600,- Kč/os., stočné 200,- Kč/os., poplatek za psa (za jednoho 70,-Kč, za dalšího 120,-Kč, pokud je držitelem psa osoba starší 65 let, za jednoho psa 60,-Kč a za dalšího 90,- Kč) a zpravodaj obce 20,-Kč. Poplatky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách:

Pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00 nebo bezhotovostní úhradou poukázat příslušnou částku na č.ú. 115- 9688150277/0100 jako variabilní
symbol je nutné uvést číslo popisné nemovitosti, za kterou dle vyhlášky obce poplatek hradíte. Bezhotovostní platby přijímáme již od 15. 2. 2023. Po připsání platby na výše uvedený účet Vám doručíme známku na popelnice.

****

 

Svoz komunálního odpadu v naší obci v roce 2023 probíhá 1x za 14 dní lichý týden v pátek.

****

IDS JMK - aktualizovaný jízdní řád linka č. 752 platný od 11. 12. 2022: 752.pdf

****

Energetická společnost ČEZ prodej a.s. oznamuje, že nově otevřela svoji pobočku na hlavní poště ve Vyškově, Dvořákova 128/23.

Na pobočce lze sjednat veškeré úkony spojené s dotazy a požadavky na úpravy nebo změny tarifů, nových odběrných míst a nasměrujeme zájemce o fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla, včetně dotačních titulů.

 

Otevírací doba pobočky:                                                       Kontatkní místo ČEZ Prodej, a.s.

Po – 9:00 – 12:00   12:30 – 17:30                                         pobočka pošta Vyškov

Út – 9:00 – 15:00                                                                   Dvořákova 128/23, 682 01 Vyškov

St – 9:00 – 12:00   12:30 – 17:30                                          +420 703 488 677

Čt – 9:00 – 15:00                                                                    cp.vyskov@cez.cz

Pá – 9:00 – 15:00                                                                   www.ceskaposta.cz/cez

Lukáš Novotný

Specialista prodeje ČEZ

 ***

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu neustálého porušování Řádu veřejného pohřebiště v obci Topolany, upozorňujeme občany na povinnost jeho dodržování!

Provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba nahlásit na obecním úřadě Topolany č.p. 51. Výkopové práce spojené s otevřením hrobu, ukládání lidských pozůstatků, zpopelněných lidských ostatků a exhumací je možné provádět pouze s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště tj. obcí Topolany, Topolany č.p. 51.

Porušení Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o některých přestupcích. Je-li přestupek spáchán opakovaně, může být uložena pokuta až do výše 15 000,- Kč. Přestupku se dopouští také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn na webových stránkách obce Topolany https://www.obectopolany.cz/vyhlasky-a-dokumenty a fyzicky na vývěsce na místním hřbitově.

2 Starší

Milostivé léto II - jak se zbavit exekucí

Datum konání: 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

Milostivé léto.jpg


Publikováno 21. 9. 2022 8:34

MILOSTIVÉ LÉTO II - šance, jak se zbavit exekucí

Datum konání: 1. 9. 2022 - 30. 11. 2022

ML bez loga.jpg


Publikováno 11. 8. 2022 12:34

Nově otevřené čalounictví - TOPOLANY

otevřeno.png


Publikováno 21. 7. 2022 10:26

Příspěvek pro solidární domácnost

solidarni prispevek.pdf


Publikováno 4. 4. 2022 10:56

Úřad práce ČR-pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Úřad práce ČR.pdf


Publikováno 7. 3. 2022 17:13

Zavedení Mobilního rozhlasu

Datum konání: 12. 10. 2021 - 31. 10. 2021

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Topolany, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. V nejbližších dnech Vám bude do poštovních schránek doručen registrační leták.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

·         upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 

·         pozvánky na sportovní a kulturní akce

·         pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají

·         účast ve veřejných anketách

 

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat? 

1.       Přes webovou stránku https://obectopolany.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS

3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Topolany

 


Publikováno 12. 10. 2021 12:10

2 Starší