Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Upozornění:

Upozorňujeme občany, že žádosti o připojení objektu ke kanalizačnímu řadu je nutné odevzdat na obecním úřadě do 30. 6. 2023! Po tomto termínu již nebude možné podpořit připojení dotačně (poté si veškeré náklady hradí majitel připojované nemovitosti sám)!!!

 

IDS JMK - aktualizovaný jízdní řád linka č. 752 platný od 11. 6. 2023: jízdní řád linka 752.pdf                                                        

 

Řád veřejného pohřebiště v obci Topolany - Upozornění

Řád veřejného pohřebiště v obci Topolany - UPOZORNĚNÍ

 

Z důvodu neustálého porušování Řádu veřejného pohřebiště v obci Topolany, upozorňujeme občany na povinnost jeho dodržování!

Provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba nahlásit na obecním úřadě Topolany č.p. 51. Výkopové práce spojené s otevřením hrobu, ukládání lidských pozůstatků, zpopelněných lidských ostatků a exhumací je možné provádět pouze s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště tj. obcí Topolany, Topolany č.p. 51.

Porušení Řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o některých přestupcích. Je-li přestupek spáchán opakovaně, může být uložena pokuta až do výše 15 000,- Kč. Přestupku se dopouští také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn na webových stránkách obce Topolany https://www.obectopolany.cz/vyhlasky-a-dokumenty a fyzicky na vývěsce na místním hřbitově.


Publikováno 20. 6. 2023 12:53

Den prevence a osvěty v dopravě

Datum konání: 27. 6. 2023

Den prevence a osvěty v dopravě.png


Publikováno 20. 6. 2023 8:34

Nabídka zaměstnání Fritzmeier Vyškov

Nabídka zaměstnání.pdf

Fritzmeier plakat zvyseni mezd.pdf


Publikováno 16. 6. 2023 14:25

Revize, kontroly a čištění komínů

Datum konání: 14. 6. 2023

Sdružení kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci ve STŘEDU dne 14.6. požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb. za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů.

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

 LETÁK


Publikováno 29. 5. 2023 8:27

Pomoc při záchraně srnčat v období sečení vysoké trávy

Pomoc při záchraně srnčat- senoseč


Publikováno 23. 5. 2023 12:38

Dovolená starostky obce

Starostka obce Topolany oznamuje, že ve dnech 5.6. až 13.6.2023 včetně, bude čerpat řádnou dovolenou.

V naléhavých případech volejte na  tel. č. 725 111 495.


Publikováno 22. 5. 2023 10:08

Zábavné odpoledne v Topolanech - Letíme do vesmíru

Datum konání: 3. 6. 2023

web vesmír.png


Publikováno 19. 5. 2023 12:31

Den zdraví a hygieny rukou

Datum konání: 23. 5. 2023

img20230519_12173852.jpg


Publikováno 19. 5. 2023 12:18

Mezinárodní výstava technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy

Datum konání: 14. 6. 2023 - 15. 6. 2023

demogreen 2023


Publikováno 15. 5. 2023 9:49

Prodej štípaného dříví společnost Habrovany

img20230404_12580789.jpg


Publikováno 4. 4. 2023 13:00