a
 
Datum vložení: 25. březen 2015

Pondělí 6. 4. 2015 – nebudou probíhat vývozy odpadu

Úterý 7. 4. 2015 – budou probíhat vývozy odpadu z 6. 4. 2015

Středa 8. 4. 2015 – budou probíhat vývozy odpadu ze 7. 4. 2015

Čtvrtek 9. 4. 2015–budou probíhat vývozy odpadu 8. 4. 2015

Pátek 10. 4. 2015– budou probíhat vývozy odpadu z 9. 4. 2015

Sobota 11. 4. 2015  – budou probíhat vývozy odpadu z 10. 4. 2015,

tento svoz se týká i obce Topolany

 

Sběrné dvory budou 6. 4. 2015 pro veřejnost uzavřeny.

Odpady bude možné na sběrné dvory odevzdat v následujících dnech. Více informací je možné získat na webových stránkách: www.respono.cz.

 

Děkujeme za pochopení.

Datum vložení: 25. březen 2015
Datum vložení: 17. březen 2015

Dobrý den, 

Již téměř za měsíc (v sobotu 18. dubna) proběhne letošní ročník celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Pokud jste se ještě nepřipojili, zasíláme Vám v přiloženém dokumentu několik dobrých důvodů, proč tak učinit.

Budeme se těšit i na Vaši účast... 

S úctou Radek Janoušek
za team Ukliďme Česko 2015

info@uklidmecesko.cz
777 176 675

Více zde

Datum vložení: 15. prosinec 2014

 

Ceny platné od 1. 1. 2015
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 37,42 43,03
Stočné 35,78 41,15
Celkem vodné a stočné 73,20 84,18

Nové ceny vodného a stočného si i letos vyžadují podrobnější komentář.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v minulých 10 letech obdržely více jak 510 mil. Kč dotací, s jejichž pomocí vybudovaly v regionu např. rozšíření skupinového vodovodu Vyškov, rekonstruovaly a stavěly nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Po jejich realizaci se významně zvýšila bezpečnost a kvalita v zásobování vodou. Odváděním a účinnějším čištěním odpadních vod se také zásadně zlepšila kvalita našeho životního prostředí.
Získané finanční prostředky umožnily realizaci všech potřebných akcí v historicky krátkém časovém úseku. Ovšem nic není zadarmo – přijetím dotačních finančních prostředků se naše společnost zavázala, že zajistíme trvalou udržitelnost provozu a současně i obnovu vodárenského majetku v celé „tarifní oblasti“, tj. ve všech místech okresu, které naše společnost vlastní a provozuje. Ceny budou růst každý rok až do chvíle, kdy dosáhnou tzv. plně nákladovou cenu, tedy zajistí plné samofinancování bez dotací či jiných pobídek.
V roce 2009 při podávání žádostí o dotace byl zcela jiný, předkrizový, stav hospodářství. Finanční analýza, která byla součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovila, že ceny budou růst každý rok o výši inflace + 5 %. Vzhledem k současnému vývoji hospodářství bylo Státním fondem životního prostředí ČR umožněno požádat o snížení nárůstu 5 % na 2 %, tj. rozmělnit růst cen do více let a dosáhnout tak plně nákladové ceny později. Naše společnost si Vám s potěšením dovoluje oznámit, že byla úspěšná s podáním žádostí na snížení meziročního nárůstu z 5 % na 2 % jak u vodného, tak u stočného.
Představenstvo společnosti na svém zasedání 27. 11. 2014 posoudilo všechny závazné podmínky a sociální dopady zvýšení cen, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře.
Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 4,50 Kč/m3 (včetně DPH). Zcela zásadní je, že cena stočného se nezvyšuje. Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 5,65 %.
Zvýšení celkové ceny vodného a stočného o 4,50 Kč za 1 m3, představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 135 Kč za rok. Jistě, že to není málo. Přesto jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.

Stav vodoměru k 31. 12. 2014 bude s odvoláním na ustanovení uzavřených odběratelských smluv stanoven z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má možnost stav vodoměru k 31. 12. 2014 nahlásit nejpozději do 4. ledna 2015 prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Zpracování samoodečtu vodoměru bude provedeno za podmínky vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM, které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře. Odečty bez těchto identifikačních údajů nebude možno zpracovat. Nahlášený stav vodoměru z důvodu změny ceny k jinému datu než k 31. 12. 2014 nebude převzat ke zpracování.

Provozní doba o Vánocích VaK Vyškov
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 22. 12. do 30. 12. 2014 od 7,00 do 14,00 hodin. Ve dnech 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 budou zákaznické centrum i ostatní provozy uzavřeny.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2015.

Datum vložení: 12. říjen 2014

Nově zvolení členové Zastupitelstva obce Topolany pro volební období 2014 - 2018:

 

1. Ševčík David

2. Kudlička Vladimír

3. Ševčík Miroslav

4. Valová Jitka

5. Ševčíková Kateřina

6. Zapletal Josef Ing. Ph.D.

7. Valíček Tomáš Mgr.

Kompletní výsledky voleb Topolany zde

Zápis ve formátu pdf

Datum vložení: 04. září 2014
 

 
 
 
Datum vložení: 28. srpen 2014

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
 
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře Respono. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec Topolany zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Stránka 1 z 4  > >>

Znak obce

Náhodné foto

P1000303.jpg
 

Dnes je

Sestavuji aktuální kalendář ...

Anketa

zatím žádná anketa

Počasí

Počasí Topolany - Slunečno.cz

Info
Počítadlo přístupů

TOPlist
 

Obec Topolany
Topolany 51
68201 Vyškov
tel.: 517 362 508
fax: 517 362 508
e-mail: topolany@iol.cz
www.obectopolany.cz
 

© 2014 Obec Topolany, webadmin@obectopolany.cz, - Administrace - Optimalizováno pro Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome;