a
 
Datum vložení: 09. duben 2015
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
otevíráte brožurku, zpracovanou Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje (dále i „HZS JMK“) k přípravě na různá nebezpečí, která Vás mohou v životě potkat.
 
Obsah brožurky vychází z projektu „Vaše cesty k bezpečí“, na kterém dále spolupracují i Krajské ředitelství Policie ČR v JMK a Diecézní charita Brno. Tento projekt již několik let probíhá nejen v Jihomoravském kraji a má za cíl seznámit veřejnost srozumitelnou formou s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občana. Projekt zahrnuje 33 témat, která jsou zpracována jak v podobě informačních letáků formátu A4, tak kompletních textů jednotlivých témat v HTML i PDF formě. Všechna témata jsou doplněna o fotografie, které názorně ukazují, jakým způsobem se v dané situaci zachovat. Projektem i touto brožurkou Vás provázejí příslušnice HZS JMK, PČR a pracovnice Diecézní charity, známé také jako „chytré blondýnky“.
 
Všechny materiály jsou volně ke stažení v elektronické verzi na webu HZS JMK: www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Zde uvedené materiály jsou k dispozici i dalším uživatelům, zejm. školám, k výuce témat „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Vybraná témata jsou zpracována také v anglickém a německém jazyce (www.firebrno.EN, www.firebrno.DE). Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech pozorujeme stálý nárůst rozmanitých mimořádných událostí (povodně, vichřice, nehody a havárie nebo trestná činnost), považujeme za velmi důležité, aby občané znali základní postupy, jak se na tato ohrožení připravit a jak jim čelit, pokud nastanou. Proto si tuto brožurku pečlivě prostudujte a uložte doma na vhodném místě, kde ji v případě potřeby najdete.
 
Pokud Vás tato tématika zaujala, doporučujeme Vaší pozornosti také Portál krizového řízení pro JMK s názvem KRIZPORT, který přináší průběžně aktuální informace z oblasti připravenosti na mimořádné události a krizové situace. Portál KRIZPORT provozuje HZS JMK a naleznete jej na www.krizport.cz.
Jménem všech partnerů projektu Vám přejeme klidné dny bez mimořádných událostí.
 
příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JMK
 
Datum vložení: 25. březen 2015
Datum vložení: 15. prosinec 2014

 

Ceny platné od 1. 1. 2015
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 37,42 43,03
Stočné 35,78 41,15
Celkem vodné a stočné 73,20 84,18

Nové ceny vodného a stočného si i letos vyžadují podrobnější komentář.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v minulých 10 letech obdržely více jak 510 mil. Kč dotací, s jejichž pomocí vybudovaly v regionu např. rozšíření skupinového vodovodu Vyškov, rekonstruovaly a stavěly nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Po jejich realizaci se významně zvýšila bezpečnost a kvalita v zásobování vodou. Odváděním a účinnějším čištěním odpadních vod se také zásadně zlepšila kvalita našeho životního prostředí.
Získané finanční prostředky umožnily realizaci všech potřebných akcí v historicky krátkém časovém úseku. Ovšem nic není zadarmo – přijetím dotačních finančních prostředků se naše společnost zavázala, že zajistíme trvalou udržitelnost provozu a současně i obnovu vodárenského majetku v celé „tarifní oblasti“, tj. ve všech místech okresu, které naše společnost vlastní a provozuje. Ceny budou růst každý rok až do chvíle, kdy dosáhnou tzv. plně nákladovou cenu, tedy zajistí plné samofinancování bez dotací či jiných pobídek.
V roce 2009 při podávání žádostí o dotace byl zcela jiný, předkrizový, stav hospodářství. Finanční analýza, která byla součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovila, že ceny budou růst každý rok o výši inflace + 5 %. Vzhledem k současnému vývoji hospodářství bylo Státním fondem životního prostředí ČR umožněno požádat o snížení nárůstu 5 % na 2 %, tj. rozmělnit růst cen do více let a dosáhnout tak plně nákladové ceny později. Naše společnost si Vám s potěšením dovoluje oznámit, že byla úspěšná s podáním žádostí na snížení meziročního nárůstu z 5 % na 2 % jak u vodného, tak u stočného.
Představenstvo společnosti na svém zasedání 27. 11. 2014 posoudilo všechny závazné podmínky a sociální dopady zvýšení cen, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře.
Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 4,50 Kč/m3 (včetně DPH). Zcela zásadní je, že cena stočného se nezvyšuje. Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 5,65 %.
Zvýšení celkové ceny vodného a stočného o 4,50 Kč za 1 m3, představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 135 Kč za rok. Jistě, že to není málo. Přesto jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.

Stav vodoměru k 31. 12. 2014 bude s odvoláním na ustanovení uzavřených odběratelských smluv stanoven z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má možnost stav vodoměru k 31. 12. 2014 nahlásit nejpozději do 4. ledna 2015 prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Zpracování samoodečtu vodoměru bude provedeno za podmínky vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM, které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře. Odečty bez těchto identifikačních údajů nebude možno zpracovat. Nahlášený stav vodoměru z důvodu změny ceny k jinému datu než k 31. 12. 2014 nebude převzat ke zpracování.

Provozní doba o Vánocích VaK Vyškov
Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 22. 12. do 30. 12. 2014 od 7,00 do 14,00 hodin. Ve dnech 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 budou zákaznické centrum i ostatní provozy uzavřeny.
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2015.

Datum vložení: 12. říjen 2014

Nově zvolení členové Zastupitelstva obce Topolany pro volební období 2014 - 2018:

 

1. Ševčík David

2. Kudlička Vladimír

3. Ševčík Miroslav

4. Valová Jitka

5. Ševčíková Kateřina

6. Zapletal Josef Ing. Ph.D.

7. Valíček Tomáš Mgr.

Kompletní výsledky voleb Topolany zde

Zápis ve formátu pdf

Datum vložení: 04. září 2014
 

 
 
 
Datum vložení: 28. srpen 2014

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
 
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
 
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
 
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře Respono. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec Topolany zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Stránka 1 z 4  > >>

Znak obce

Náhodné foto

P1000835.jpg
 

Dnes je

Sestavuji aktuální kalendář ...

Anketa

zatím žádná anketa

Počasí

Počasí Topolany - Slunečno.cz

Info
Počítadlo přístupů

TOPlist
 

Obec Topolany
Topolany 51
68201 Vyškov
tel.: 517 362 508
fax: 517 362 508
e-mail: topolany@iol.cz
www.obectopolany.cz
 

© 2014 Obec Topolany, webadmin@obectopolany.cz, - Administrace - Optimalizováno pro Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome;