Poslední fotogalerie

 

 

 

topolany.jpg

Obec Topolany

Topolany patří do dřívějšího okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov. Obec Topolany se rozkládá asi čtyři kilometry východně od Vyškova. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 300 obyvatel.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.

Vesnice Topolany leží v průměrné výšce 234 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349. Celková katastrání plocha obce je 451 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátjedna procent.

Obec náleží do Mikroregionu Ivanovická brána, svazek obcí

 

 

 jihomoravsky.png

V roce 2016 získala naše obec dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci "Vnitřní úprava vozidel, nákup ostatních věcných prostředků".  Jihomoravský kraj podpořil projekt částkou 40.000,- Kč. Obec uhradila z vlastních finančních prostředků částku ve výši 31.599,- Kč.