Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hlášení rozhlasu > Hlášení dne 24. října

Hlášení dne 24. října  • Zastupitelstvo Obce Topolany zve všechny majitele nemovitostí v obci Topolany na setkání se zástupci firmy TRASKO Projekce s.r.o., které se koná ve středu 02.11.2022 v 18:00 hod. ve Společenském centru Topolany. Tématem je plánovaný projekt stavby „Vybudování kanalizace a ČOV v obci Topolany“. Seznámení se situačními výkresy a průběhem přípravy zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Přehledná situace rozdělení stok a situační výkresy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce obce a fyzicky k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

 

  • Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie v části obce Topolany dne 4. listopadu v době od 8 do 11 hodin. Situační výkres je zveřejněn na úřední desce a v prodejně potravin.