Drobečková navigace

Úvod > Historie > Sběrná nádoba Ekolamp

Sběrná nádoba Ekolamp

Sběrná nádoba EkolampSběrnou nádobu najdete také v naší obci na obecním úřadě !

Společnost Ekolamp s.r.o. je neziskovou organizací, která byla založena 30.5.2005 společnostmi:

  • Philips Česká republika s.r.o.,
  • Osram spol. s r.o.,
  • GE Industrial s.r.o.
  • NARVA B.E.L./ČR s.r.o.

Společnost provozuje systém sběru a recyklace  elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla).

Ekolamp vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.

Kvalitu služeb společnosti potvrzuje získání certifikátů ISO 9001 a 27001.

Základní informace

 

Co je kolektivní systém?

Jak funguje systém sběru, svozu a zpracování?

Kolektivní systém Ekolamp sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel, které jim ukládá zákon o odpadech. Ekolamp proto na území České republiky provozuje systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení, jehož financování je zajištěno z tzv. příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci přispívají do Ekolampu dle svého podílu na trhu.
Kolektivní systém Ekolamp je neziskově orientovaná společnost, která se zavázala za své účastníky sbírat všechna použitá osvětlovací zařízení bez ohledu na značku a datum, kdy tato elektrozařízení byla uvedena na trh. Rovněž nezáleží na tom, jestli byla tato zařízení používána v domácnostech či v komerční sféře.

Osvětlovací zařízení jsou sbírána prostřednictvím stále se rozšiřující sítě sběrných míst. Tato místa Ekolamp vybavuje speciálními sběrnými nádobami (kovové kontejnery či kartónové krabice). Jakmile dojde k jejich naplnění, jsou odvezeny na tzv. konsolidační místo (v současné době 11 po celé ČR), odkud jsou osvětlovací zařízení ve větších množstvích převážena k ekologickému zpracování.

 

Přehled světelných zdrojů
Životní cyklus dosloužilé kompaktní zářivky
Ekolamp leták

 

Jak lze využít nefunkční zářivky?

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře (adresa) nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.