Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEBDatum konání:
2.10.2020
Datum ukončení:
3.10.2020

O Z N Á M E N Í

vyplývající z § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vyhlášky č. 152 /2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. a z § 15 odst. 1 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky u a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14.00 hod.

Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14.00 hod.

Místem konání voleb:  volební místnost na Obecním úřadě v Topolanech č.p. 51

Upozornění:

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději do 29. 9. 2020 tzn. 3 dny přede dnem voleb. V den voleb na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Pro případné II. kolo voleb do Senátu budou hlasovací lístky pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.