Hlášení rozhlasu

Více zpráv
Konání 28. 1. 2020

Kominictví Troubky

Konání 17. 1. 2020

15. Reprezentační ples

Konání 25. 1. 2020

Myslivecký ples

Aktuality

Více zpráv
Konání 3. 2. 2020

Poplatky na rok 2020

Konání 4. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

Úřední deska

Obec Topolany

Topolany patří do dřívějšího okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov. Obec Topolany se rozkládá asi čtyři kilometry východně od Vyškova. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 300 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnice Topolany leží v průměrné výšce 234 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349. Celková katastrání plocha obce je 451 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátjedna procent.
obrazek