Hlášení rozhlasu

Více zpráv
Konání 24. 2. 2020

Palivové dřevo

Konání 18. 2. 2020

nálezy

Konání 10. 2. 2020

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Aktuality

Více zpráv
Konání

e-tržby

Konání 29. 2. 2020

Dětský karneval Topolany

Konání 3. 2. 2020

Poplatky na rok 2020

Úřední deska

Obec Topolany

Topolany patří do dřívějšího okresu Vyškov a náleží pod Jihomoravský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vyškov. Obec Topolany se rozkládá asi čtyři kilometry východně od Vyškova. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 300 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnice Topolany leží v průměrné výšce 234 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349. Celková katastrání plocha obce je 451 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátjedna procent.
obrazek